SKATTEFRI PENSIONERING I HJÄRTAT AV EUROPA

SKATTEFRI PENSIONERING I HJÄRTAT AV EUROPA

 

Vem som helst som närmar sig pensionsåldern vill skydda sin välförtjänta pension.

Många vill göra detta i ett tryggt land med ett varmt klimat, med vänliga människor och med en fantastisk livsstil.
Inget enskilt land har en särskilt underlättad procedur till ovanstående.

Portugal, som röstats Europas bästa golf och strand destination av World Travel Awards, har nyligen förbättrat sin lagstiftning som syftar till att locka utländska medborgare och investerare. Non-Habitual Resident (NHR) lagen tillåter kvalificerande personer, som inte har varit bosatta i Portugal under de fem (5) föregående år, att bli bosatt i landet och få privata pensioner eller icke portugisiska inkomster, skattefria under en period av tio (10) år. Utländska eller icke portugisiska inkomster är skattefria om landet från vilket de betalas äger rätt att beskatta betalningarna (även om det inte gör det). Kvalificerade individer innefattar medborgare i EU, EES och Schweiz samt de som kvalificerar sig genom speciella program såsom beroende anställda, företagare/entreprenörer, studenter, investerare i företag och det Gyllene Visumet (Golden Visa).

De formella krav för att få uppehållstillstånd är antingen 183 dagars vistelse eller vad som kan betraktas som en stadigvarande bostad (som ägs eller hyrs) den 31 december i resp. taxeringsår. Undantag från dessa finns, till exempel det Gyllene Visumet, vilket gör att icke EU-medborgare får uppehållstillstånd genom att köpa fastigheter till ett värde av minst €500.000.

Enligt NHR lagen, ett schablonbelopp på 20%* (mindre än hälften av det högsta inkomstskattesats) tas ut på alla inkomster som härrör från portugisiska källor, arbete som utförs i landet eller utländska inkomster som inte beskattas eller som inte omfattas av källskatt.

Enligt de flesta dubbelbeskattningsavtal, beskattningen av pensionsinkomst sker i det land där personen är bosatt. Enligt NHR lagen följer det att de allra flesta utländska inkomster blir skattefria. Ett viktigt undantag till lagen omfattar pensionsutbetalningar till f.d. offentliganställda då varje regering normalt förbehåller rätten till källskatt. Detta innebär att full befrielse från källskatt inte kommer att vara möjligt. Människor som hamnar i denna kategori kan dock kompensera eller mildra beskattningen med hjälp av dubbelbeskattningsavtalet mellan Portugal och ursprungslandet.

Det blir också viktigt att analysera varje underkategori av tillgångar, såsom utdelning, royalties, bankräntor o.s.v. för att se till att i varje enskilt fall den maximala skattelättnad uppnås. Hjälp av en professionell och kvalificerad skatterådgivare rekommenderas och kostnaden av en investering på mellan €1,500 och €3,000 (beroende på komplexiteten i en persons ekonomiska angelägenheter) tjänas in vanligtvis snabbt.

Processen för kvalificerade sökande (d.v.s. de som uppfyller förutsättningarna som förklarades ovan) är enkel: Det handlar om att registrera sig på den lokala Finanças (eller skattemyndigheten) för att få ett skattenummer, ge uppgifter om bostaden (bevis på ägandet eller ett långsiktigt hyresavtal) och en skriftlig begäran till den relevanta myndigheten. Alla ansökningar måste lämnas in senast den 31 mars av året efter det år som avses i ansökan. Ansökningarna kan ta några månader att behandla så det rekommenderas att alla behöriga sökande lämnar in sina ansökningar så snart de har tagit beslutet att ta steget, så att resultatet är känt, om möjligt innan slutet av de relevanta beskattningsåren (inte bara i Portugal utan också i ursprungslandet).

NHR lagen ger en utmärkt lösning för pensionärer samt fria yrkesutövare såsom konsulter, företagsledare, läkare, tandläkare, arkitekter och ingenjörer samt alla som aktivt främjar investeringar i landet. Tjänstepension som anses inte köpta i Portugal är undantagna enligt NHR lag.

Möjligheten till en skattefri pension, frånvaron av arv eller gåvoskatt, ingen förmögenhetsskatt (förutom den årliga fastighetsskatten), tillgång till en tillförlitlig statligt hälsosystem för både invånare och EU-medborgare, lägre levnadskostnader än de flesta EU-18 och tillgängligheten till en förstklassig och kostnadseffektiv privat sjukförsäkring, har tjänat Portugal utmärkelsen för “Bästa stället i världen att gå i pension i” från den 2014 Overseas Retirement Index.

Utöver den traditionella vägen för inköp av fastigheter för pensionering eller långa vistelser, har en lösning baserad på att hyra nyligen lanserats i Algarve. Tillsammans med medicinsk och andra relevanta tjänster, lösningen riktar sig för dig som vill prova-innan-du-flyttar, för att njuta av vinter vistelser i din favoritdestination som även ger NHR status till kvalificerade individer som väljer att tillbringa merparten av sin tid i landet.

* Under 2014 finns det en 3.5% (2015: 2.5%) avgift som åläggs all personlig inkomstskatt i Portugal, kopplat till slutet av Portugals räddningspaket från EU / ECB / IMF